શિવલિંગનું સ્થાન  વારંવાર ન બદલવું

ભગવાનની મૂર્તિને કોઈપણ  દિશામાં ન રાખવી

રૂદ્રાક્ષની માળાથી જ  મંત્રનો જાપ કરો

પુજા માટે જમીન પર બેસવાને  બદલે આસનોનો ઉપયોગ કરો

ભગવાનને વાસી ફૂલ ન ચઢાવો

શિવની પૂજામાં હળદર  અને સિંદૂર ન ચઢાવો

Photo Credit- Pixabay.com