દિવ્યા ખોસલા કુમાર ચાહકોના દિલ પર કરે છે રાજ

(Credit: Divya khosla kumar)

દિવ્યા ખોસલાએ રેમ્પ પર મચાવી ધૂમ

(Credit: Divya khosla kumar)

દિવ્યા ખોસલાએ કેમેરા સામે બતાવ્યો કિલર લુક 

(Credit: Divya khosla kumar)

માંગ ટીકા અને લહેરાતા હેરમાં લાગી ખૂબ જ સુંદર

(Credit: Divya khosla kumar)

દિવ્યા ખોસલાએ બનાવ્યો પાઉટ, ક્યુટનેસ પર આવ્યું દિલ

(Credit: Divya khosla kumar)

દિવ્યા રેમ્પ વોક માટે થઈ તૈયાર, વીડિયો થયો વાયરલ

(Credit: Divya khosla kumar)

દિવ્યા ખોસલા કુમારનો 'રોયલ લૂક' ચાહકોને આવ્યો પસંદ

(Credit: Divya khosla kumar)

બોલ્ડથી લઈને ક્યૂટ સુધી, દિવ્યા ખોસલાના દરેક લુક છે અદ્ભુત 

(Credit: Divya khosla kumar)

રોયલ લુકમાં દિવ્યાએ લહેરાવ્યો લહેંગો

(Credit: Divya khosla kumar)

(Credit: Divya khosla kumar)

(Credit: Divya khosla kumar)