બોલ્ડનેસ અને સુંદરતાને કારણે જાણીતી છે દિશા

દિશા પોતાના બોલ્ડ ફોટોશૂટ કરતી રહે છે શેયર 

હાલમાં બેકલેસ ડ્રેસમાં જોવા મળી દિશા

બેકલેસ ડ્રેસમાં દિશાએ કલોન્ટ કરી કર્વી બેક

હાલમાં જ સિદ્ધાર્થ-કિયારાના રિસેપ્શન પર જોવા મળી હતી દિશા

કરોડોની ફેન ફોલોઈંગ  ધરાવે છે દિશા

અનેક મોટા પ્રોજેક્ટસ પર  કામ કરી રહી છે દિશા