સંપૂર્ણ આઠ કલાકની ઊંંઘ લો

દરરોજ 3 લિટરથી વધુ પાણી પીવો

સવારે વહેલા ઉઠો અને કસરત કરો

તમારા આહારનું રાખો ખાસ ધ્યાન

તમારા વિચારો લખવાનું કરો શરૂ 

પરિવાર અને મિત્રો સાથે  સમય પસાર કરો