રવિન્દ્ર જાડેજાએ રીવાબા જાડેજા સાથે 2016માં લગ્ન કર્યા હતા

જાડેજાના લગ્નમાં તેની બહેન નૈનાનો મોટો ફાળો છે

જાડેજા અને રીવાબાને પહેલીવાર પાર્ટીમાં મળ્યા હતા

બહેન નૈનાએ તેને રીવાબા સાથે વાત કરવામાં મદદ કરી

લાંબા સમય સુધી ડેટિંગ કર્યા બાદ જાડેજા-રીવાબાએ સગાઈ કરી

રિવાબા હવે જામનગર ઉત્તર બેઠક પરથી ધારાસભ્ય છે

રવિન્દ્ર જાડેજાએ રીવાબા જાડેજા સાથે 2016માં લગ્ન કર્યા હતા