આકર્ષક નાટકોથી લઈને મહિલા-કેન્દ્રિત ઑડિઓ સિરીઝ બની છે

કેટલીક વેબ સિરીઝ યાદ અપાવે છે કે મહિલાઓ કંઈપણ કરવા સક્ષમ છે

આ વેબ સીરિઝ અને ઓડિયો વાર્તા સાંભળીને કરો સેલિબ્રેશન 

Aranyak

ક્યાં જોવી- Netflix પર

અગર તુમ સાથ હો

ક્યાં સાંભળવી- PocketFM પર

Hush Hush

ક્યાં જોવી- Prime Videoપર

Churails

ક્યાં જોવી- Zee5 પર

આર્યા

ક્યાં જોવી- Disney+Hotstar 

મહારાની

ક્યાં જોવી- SonyLiv 

ડેવિલ સે શાદી

ક્યાં સાંભળવી- Pocket FM