બોલિવુડની અભિનેત્રી જે લગ્ન પહેલા પ્રેગ્નન્ટ થઈ

કલ્કી કોચલીન

નતાશા સ્ટેનોકોવિક

નેહા ધૂપિયા 

કોંકણા સેન

સેલિના જેટલી

શ્રીદેવી