ભારતી અને હર્ષ ટૂંક સમયમાં માતા-પિતા બનવાના છે

Credit: Bharti Singh

ભારતીએ ઈન્સ્ટા પર તસવીરો શેર કરી છે

Credit: Bharti Singh

તસવીરોમાં ભારતી-હર્ષ એકબીજાની નજીક જોવા મળ્યા .

Credit: Bharti Singh

હર્ષ પણ કોટ-પેન્ટમાં એકદમ હેન્ડસમ લાગતો હતો.

Credit: Bharti Singh

આ દરમિયાન હર્ષે ઘણા પોઝ પણ આપ્યા.

Credit: Bharti Singh

વધુ ફોટા જુઓ

Credit: Bharti Singh