આમિર ખાન -રીના દત્તા લગ્ન-1986 તલાક-2002

આમિર ખાન- કિરણ રાવ લગ્ન-2005 તલાક-2021

અરબાઝ ખાન- મલાઈકા અરોરા લગ્ન-1998 તલાક-2017

સૈફ અલી ખાન - અમૃતા સિંહ લગ્ન-1991 તલાક-2004

ફિરોઝ ખાન - સુંદરી ખાન લગ્ન-1965 તલાક-1985

સંજય ખાન- ઝીનતઅમાન લગ્ન-1978 તલાક-1979

 સોહેલ ખાન -સીમા લગ્ન  - 1998 તલાક-2022