21 વર્ષની અવનીત કૌર સતત રહે છે ચર્ચામાં

Credit : Avneet insta

બોલ્ડનેસને કારણે તેની ચારે તરફ થઈ રહી છે ચર્ચા

Credit : Avneet insta

અભિનય, ફેશન, બોલ્ડનેસ થી જીતે છે ફેન્સના દિલ

Credit : Avneet insta

પર્પલ શોર્ટ ડ્રેસમાં અવનીતે બતાવી બોલ્ડ અદાઓ

Credit : Avneet insta

ડીપ નેક ડ્રેસમાં ફ્લોન્ટ  કર્યા કર્વ્સ

Credit : Avneet insta

અવનીત કૌરે 'કેટ આઈ' મેકઅપથી ખેંચ્યુ ધ્યાન 

Credit : Avneet insta

કેમેરા સામે અવનીત આપતી હોય છે સિઝલિંગ પોઝ

Credit : Avneet insta