પાપમોચિની  એકાદશીના   શુભ મુહૂર્ત

07 એપ્રિલ મધ્યરાત્રિ 02:09 મિનિટથી શરૂ

એકાદશી પ્રારંભનું શુભ મુહૂર્ત 

08 એપ્રિલ સવારે 02:28 મિનિટ સુધી

એકાદશી સમાપ્ત  

08 એપ્રિલ સવારે 01:39 મિનિટ થી  04:11 મિનિટ સુધી

પારણાનું શુભ મુહૂર્ત

08 એપ્રિલ સવારે 08:40 કલાકથી શરૂ

હરિપૂજાનું શુભ મુહૂર્ત