એલોવેરાના સેવનથી ગેસ, અપચો, પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે

એલોવેરા લીવરની ડિટોક્સ પ્રક્રિયામાં દખલ કરી શકે છે

એલોવેરા લીવરની ડિટોક્સ પ્રક્રિયામાં દખલ કરી શકે છે

એલોવેરાના સેવનથી ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે

એલોવેરાથી માથાનો દુખાવો અને થાકની સમસ્યા થઈ શકે છે

એલોવેરાનું વધુ પડતુ સેવનથી લોહી બનવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે

એલોવેરાનું વધુ પડતુ સેવનથી કિડનીને નુકસાન થઈ શકે છે