અક્ષય કુમારને પ્રાણીઓ પ્રત્યે છે ખાસ લગાવ

credit : akshay kumar insta

અભિનેતાએ તેના ઈન્સ્ટા પર શેર કર્યો છે વીડિયો 

credit : akshay kumar insta

વીડિયોમાં સ્વિમિંગ પૂલની બહાર જોવા મળી રહ્યો છે અક્ષય

credit : akshay kumar insta

ડ્રેગન ફ્લાયનો જીવ બચાવતો જોવા મળે છે અભિનેતા

credit : akshay kumar insta

credit : akshay kumar insta

અક્ષય ડ્રેગન ફ્લાયને ઉડાવવાનો કરે છે પ્રયાસ

credit : akshay kumar insta