વરસાદ બાદ હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુનું વાતાવરણ આહ્લાદાયક બન્યું

ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણમાં માઉન્ટ આબુની સુંદર ખીણો

અહીંના પ્રવાસન સ્થળો પર સહેલાણીઓની ભીડ ઉમટી

 સહેલાણીઓના કારણે સ્થાનિક ધંધા, રોજગારને પણ વેગ મળ્યો છે

નક્કી તળાવમાં પુષ્કળ પાણીની આવક થઈ છે

માઉન્ટ આબુમાં હાલ દરરોજ 2 હજાર જેટલા સહેલાણીઓ આવી રહ્યા છે