ઉર્ફી જાવેદ એકવાર ફરી નવા લુકમાં જોવા મળી છે

Credit: urf7i

ઉર્ફીએ ફરી પોતાના આઉટફીટ સાથે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો છે

Credit: urf7i

ઉર્ફીએ અતરંગી લુકમાં મચાવી ધમાલ

Credit: urf7i

ઉર્ફીએ ટોપના સ્થાને નામ માત્રના કપડા પહેર્યા છે

Credit: urf7i

ઉર્ફી હંમેશા પોતાના લુક સાથે એક્સપેરિમેન્ટ કરે છે

Credit: urf7i

એક્ટ્રેસ દરરોજ અતરંગી લુક રજુ કરે છે

Credit: urf7i

ફેશન સેસના કારણે ઘણી વખત ઉર્ફી ટ્રોલિંગનો શિકાર થઈ જાય છે

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

Credit: urf7i