ઉર્ફી જાવેદ દરરોજ નવા લુકમાં જોવા મળે છે

Credit: urf7i

ઉર્ફીનો દરેક લુક પહેલા કરતા વધુ બોલ્ડ હોય છે

Credit: urf7i

એકવાર ફરી ઉર્ફી હોટ લુકમાં જોવા મળી છે

Credit: urf7i

બ્લેક કલરની શોર્ટ ડ્રેસમાં ઉર્ફીએ બોલ્ડ પોઝ આપ્યા

Credit: urf7i

ઉર્ફીના આ લુકથી ફેન્સ નજર હટાવી રહ્યા નથી

Credit: urf7i

ઉર્ફીને ઘણીવાર લુકના કારણે ટ્રોલ પણ થવું પડે છે

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

Credit: urf7i