શ્રિયા સુંદરતા અને બોલ્ડનેસ માટે જાણીતી છે

પર્સનલ લાઈફને કારણે પણ ચર્ચામાં રહે છે શ્રિયા

અભિનય અને હોટનેસને કારણે મેળવી છે મોટી સફળતા 

હાલમાં શ્રિયાએ બોલ્ડ  ફોટોશૂટ કર્યું શેયર 

શ્રિયાએ હોટ લુકથી  મચાવ્યો કહેર

ડીપકટ આઉટફિટમાં શ્રિયા એ બોલ્ડનેસથી મચાવ્યો કહેર 

દ્રશ્યમ-2માં અભિનયને કારણે શ્રિયાએ મેળવી પ્રશંસા