લગ્નના સમાચારને કારણે ચર્ચામાં છે કિયારા અડવાણી

Credit : kiara advani Insta

ફેબ્રુઆરીમાં સિદ્ધાર્થ-કિયારાના લગ્નની છે શક્યતાઓ

Credit : kiara advani Insta

બ્લેક રંગની પ્રી-ડ્રેપ્ડ સાડીમાં કિયારા બની અપ્સરા

Credit : kiara advani Insta

ફેશન-સ્ટાઈલ, સુંદરતા અને સ્માઈલને કારણે જાણીતી છે 

Credit : kiara advani Insta

માથા પર બિંદી અને કિલર સ્માઈલથી કિયારાએ ધડકાવ્યા લાખો દિલ 

Credit : kiara advani Insta

બ્લેક સાડીનાં કિયારાને જોતા  જ રહી ગયા લોકો

Credit : kiara advani Insta

પોતાના કરિયરના ટોપ પર છે  કિયારા અડવાણી

Credit : kiara advani Insta

અનેક મોટા પ્રોજેક્ટસ પર કામ  કરી છે કિયારા 

Credit : kiara advani Insta