ભારતની બોલ્ડ ટીનેએજ અભિનેત્રી છે અવનીત કૌર

21 વર્ષની ઉંમરમાં કેમેરા સામે આપે છે બોલ્ડ પોઝ

મોટી અભિનેત્રી જેવી બોલ્ડનેસ ધરાવે છે અવનીત 

સુંદરતાને કારણે પણ ચર્ચામાં રહે છે અવનીત કૌર 

હાલમાં શોર્ટ ડ્રેસમાં જોવા મળી અવનીત કૌર 

કરોડોની ફેન ફોલોઈંગ ધરાવે છે અવનીત કૌર

અનેક મોટા પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહી છે અવનીત કૌર