21 વર્ષની અવનીત કૌરે ફરી આવી ચર્ચામાં

દરેક લુકમાં લાજવાબ લાગે છે અવનીત કૌર

દેશથી લઈને વેર્સ્ટનથી સુધી દરેક લુકમાં કહેર મચાવે છે અવનીત 

હાલમાં અવનીત કૌરનો દેશી લુક થયો વાયરલ 

લહેગામાં રુપ સુંદરી બની અવનીત કૌર 

અવનીત કૌરે દેશી લુકમાં પણ બતાવી બોલ્ડનેસ 

અનેક મોટા પ્રોજક્ટસ પર કામ કરી રહી છે અવનીત કૌર