આમિર ખાનની એક્ટિંગના ફેન્સ દિવાના છે

આમિર તેની દીકરી ઈરાની ખુબ નજીક છે

પિતા સાથે મસ્તી કરતી જોવા મળી ઈરા

આમિર દીકરીનો હેરબેન્ડ પહેરતો જોવા મળ્યો

ઈરા અમીરની પહેલી પત્નીની દીકરી છે

ઈરા એક્ટિગની દુનિયાથી દુર છે