સોશિયલ મીડિયો પર અવાર-નવાર પ્રાણીઓના વીડિયો વાઈરલ થતાં રહે છે

Credit: buitengebieden Twitter

તેમાં પણ નાના ગલુડિયાની મસ્તી બધાનું મન મોહી લે છે

Credit: buitengebieden Twitter

અહીંયા ડોગી પોતાની મસ્તીમાં મશગુલ છે

Credit: buitengebieden Twitter

નાના બાળકની જેમ કરી રહ્યો છે મસ્તી

Credit: buitengebieden Twitter

અહીં વીડિયોમાં ડોગીની મસ્તીને જૂઓ...

Credit: buitengebieden Twitter

આ વીડિયોને વારંવાર જોવાનું મન થશે

Credit: buitengebieden Twitter

તમને પણ બાળપણના દિવસો યાદ આવી ગયા ને...!!!

Credit: buitengebieden Twitter