સંતરા ખાવાના 6 ફાયદા

વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે

ત્વચાને જવાન રાખે છે

બ્લડ પ્રેશરને કન્ટ્રોલ કરે છે

હ્રદયને સ્વસ્થ રાખે છે

ઇમ્યુનિટી વધારે  છે

પથરી થવાથી રોકે છે