બેંગ્લોર ખાતે પ્રોજેકટ ફ્યુચર ઈન્ડિયા એક્સપોઝરનું આયોજન

 

તમામ રેફરીએ ગુજરાત રાજ્ય ફૂટબોલ એસોસિએશનનો આભાર માન્યો

અભિનવ (બરોડા)

સાહિમ મેમણ (પાલનપુર)

સલોની પંડ્યા (અમદાવાદ) 

ધ્રુવિત ગુપ્તા (પાલનપુર) 

વિશાલ વાજા (ભાવનગર)