ડ્રગ્સ કેસ : મુંબઈ એનસીબીએ Dawood Ibrahim ના ભાઇ ઇકબાલ કાસકરની ધરપકડ કરી

ડ્રગ્સ કેસ : મુંબઈ એનસીબીએ Dawood Ibrahim ના ભાઇ ઇકબાલ કાસકરની ધરપકડ કરી

મુંબઇના નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB)એ બુધવારે ડ્રગ્સ કેસમાં અન્ડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમ(Dawood Ibrahim) ના ભાઈ ઇકબાલ કાસકરની ધરપકડ કરી હતી.

Coronavirus Tracker

Data Till Jun 23, 10:00 AM

તમારું રાજ્ય

see more