અમરેલીના APMCમાં ઘઉંના મહત્તમ ભાવ રૂ.2290 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડમાં ભાવોની માહિતી

October 22, 2020 TV9 Webdesk14 0

અમરેલીના APMCમાં ઘઉંના મહત્તમ ભાવ રૂ.2290 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 21-10-2020ના રોજ શુ ભાવ રહ્યાં ? કપાસ કપાસના તા.21-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ […]

ખેડાના કપડવંજ APMCમાં બાજરાના મહત્તમ ભાવ રૂ.2500 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડમાં ભાવોની માહિતી

October 21, 2020 TV9 Webdesk15 0

ખેડાના કપડવંજ APMCમાં બાજરાના મહત્તમ ભાવ રૂ.2500 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 20-10-2020ના રોજ શુ ભાવ રહ્યાં ? કપાસ કપાસના તા.20-10-2020ના રોજ APMCના […]

રાજકોટના APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5675 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડમાં ભાવોની માહિતી

October 20, 2020 TV9 Webdesk15 0

રાજકોટના APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5675 રહ્યા,જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 19-10-2020ના રોજ શુ ભાવ રહ્યાં ? કપાસ કપાસના તા.19-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4080 […]

આણંદના APMCમાં ચોખાના મહત્તમ ભાવ રૂ.1830 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડમાં ભાવોની માહિતી

October 18, 2020 TV9 Webdesk14 0

આણંદના APMCમાં ચોખાના મહત્તમ ભાવ રૂ.1830 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 17-10-2020ના રોજ શુ ભાવ રહ્યાં ? કપાસ કપાસના તા.17-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ […]

દાહોદના APMCમાં ધઉંના મહત્તમ ભાવ રૂ.2030 રહ્યા, વિવિધ માર્કેટ અને ગુજરાતના યાર્ડના 15 ઓક્ટોબરનાં ભાવની મેળવો માહિતિ

October 16, 2020 TV9 Webdesk14 0

દાહોદના APMCમાં ધઉંના મહત્તમ ભાવ રૂ.2030 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 15-10-2020ના રોજ શુ રહ્યાં હતા ભાવ ? કપાસ કપાસના તા.15-10-2020ના રોજ APMCના […]

https://tv9gujarati.com/gir-somnath-district-news-in-gujarat/khedut-apmc-juna…var-bhav-magfali-179151.html

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના ભાવ વિશેની માહિતી, APMC વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું

October 15, 2020 Tv9 Webdesk21 0

જામનગર APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂ.6500 રહ્યા. જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ કપાસ કપાસના તા.14-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.3500 થી 5400 રહ્યા. મગફળી મગફળીના તા.14-10-2020ના રોજ […]

ભાવનગરના મહુવા APMCમાં જુવારના મહત્તમ ભાવ રૂ.3060 રહ્યા,ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 13 ઓક્ટોબરનાં ભાવ જાણો

October 14, 2020 TV9 Webdesk15 0

ભાવનગરના મહુવા APMCમાં જુવારના મહત્તમ ભાવ રૂ.3060 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 13-10-2020ના રોજ શુ રહ્યાં હતા ભાવ ? કપાસ કપાસના તા.13-10-2020ના રોજ […]

જામનગરના APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂ.6125 રહ્યા,ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 12 ઓક્ટોબરનાં ભાવ જાણો

October 13, 2020 TV9 Webdesk15 0

જામનગરના APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂ.6125 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 12-10-2020ના રોજ શુ રહ્યાં હતા ભાવ ? કપાસ કપાસના તા.12-10-2020ના રોજ APMCના […]

બોટાદના APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5775 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 08 ઓક્ટોબરનાં ભાવ

October 9, 2020 TV9 Webdesk 9 0

બોટાદના APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5775 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 8-10-2020ના રોજ શુ રહ્યાં હતા ભાવ ? કપાસ કપાસના તા.08-10-2020ના રોજ APMCના […]

નર્મદાના રાજપીપળા APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5150 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 06 ઓક્ટોબરનાં ભાવ

October 7, 2020 TV9 Webdesk15 0

નર્મદાના રાજપીપળા APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5150 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 6-10-2020ના રોજ શુ રહ્યાં હતા ભાવ ? કપાસ કપાસના તા.06-10-2020ના રોજ […]

બનાસકાંઠાના ડીસા APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂ.5400 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 05 ઓક્ટોબરનાં ભાવ

October 6, 2020 TV9 Webdesk 9 0

બનાસકાંઠાના ડીસા APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂ.5400 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 5-10-2020ના રોજ શુ રહ્યાં હતા ભાવ ? કપાસ કપાસના તા.05-10-2020ના રોજ […]

ગુજરાતની જુદી-જુદી APMCમાં શાકભાજીના શુ રહ્યાં ભાવ ? જાણો એક ક્લિક પર..

October 5, 2020 TV9 Webdesk 9 0

ગુજરાતમાં 4 ઓક્ટોબરના રોજ  વિવિધ શાકભાજીના, અલગ અલગ એપીએમસીમાં શુ રહ્યાં ભાવ..ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ […]

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 03 ઓક્ટોબરનાં ભાવ

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 03 ઓક્ટોબરનાં ભાવ

October 3, 2020 Tv9 Webdesk21 0

રાજકોટના ધોરાજી APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5120 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ કપાસ કપાસના તા.03-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4550 થી 5120 રહ્યા. મગફળી મગફળીના તા.03-10-2020ના […]

The maximum price of groundnut at Junagadh's Mangrol APMC

જૂનાગઢના માંગરોળ APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂ.5375 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 29 સપ્ટેમ્બરના ભાવ

September 30, 2020 TV9 Webdesk 9 0

જૂનાગઢના માંગરોળ APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂ.5375 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 29 સપ્ટેમ્બરના ભાવ કપાસ કપાસના તા.29-09-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.3800 થી 5150 રહ્યા. મગફળી […]

રાજકોટના જસદણ APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5050 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 28 સપ્ટેમ્બરના ભાવ

September 29, 2020 TV9 Webdesk15 0

રાજકોટના જસદણ APMCના કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5050 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 28 સપ્ટેમ્બરના ભાવ કપાસ કપાસના તા.28-09-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.3000 થી 5050 રહ્યા. મગફળી […]

Why do farmers vehemently oppose the agriculture bill? Learn these issues

ખેડૂતો કૃષિબિલનો કેમ ઉગ્ર વિરોધ કરે છે ? જાણો આ મુદ્દાઓ

September 27, 2020 TV9 Webdesk15 0

દેશમાં ખાસ કરીને ઉતર ભારતના રાજ્યોમાં ખેડૂતો તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં પસાર કરેલા કૃષિબિલનો ઉગ્ર વિરોધ કરી રહ્યાં છે. કૃષિબિલને કારણે જ 22 વર્ષથી એનડીએની […]

https://tv9gujarati.com/news-media/magfali-sauthi-v…skatha-ma-bolaya-167398.html

મગફળીના સૌથી વઘુ ભાવ બનાસકાંઠાના ડીસા માર્કેટમાં બોલાયા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 25 સપ્ટેમ્બરના ભાવ

September 26, 2020 TV9 Webdesk15 0

ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસી માર્કેટ પૈકી, બનાસકાંઠાના ડીસા માર્કેટયાર્ડમાં, 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ મગફળીના સૌથી વઘુ ભાવ બોલાયા હતા. મગફળી મગફળીના સૌથી વધુ ભાવ બનાસકાંઠાના ડીસામાં રહ્યાં […]

Krushi bill na virodh ne uttar gujarat ni apmc e aapyu samarthan mehsana, visnagar, vijapur, unjha apmc e padyo bandh

કૃષિ બિલના વિરોધને ઉત્તર ગુજરાતની APMCએ આપ્યું સમર્થન, મહેસાણા, વિસનગર, વિજાપુર, ઊંઝા APMCએ પાળ્યો બંધ

September 25, 2020 Tv9 Webdesk18 0

કૃષિ બિલનો દેશભરમાં વિરોધ થયો છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતની વિવિધ એપીએમસીએ બંધને સમર્થન આપ્યું છે. જેમાં મહેસાણા, વિસનગર, વિજાપુર અને ઊંઝા એપીએમસીએ બંધ પાળ્યો […]

The highest price of jowar-bajra was quoted in Siddhpur market of Patan

જુવાર-બાજરીના સૌથી વઘુ ભાવ પાટણના સિધ્ધપુર માર્કેટમાં બોલાયા, ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના 24 સપ્ટેમ્બરના ભાવ

September 25, 2020 TV9 Webdesk15 0

ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસી માર્કેટ પૈકી, પાટણના સિધ્ધપુર માર્કેટયાર્ડમાં, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ જુવાર અને બાજરીના, સૌથી વધુ ભાવ બોલાયા હતા. બાજરી પાટણના સિધ્ધપુર એપીએમસી માર્કેટમાં, બાજરીના […]

Various APMC prices of Gujarat 23rd September

સુરેન્દ્રનગરના હળવદમાં કપાસના તો ચોખાના સુરતના વાલોદમાં સૌથી વધુ બોલાયા ભાવ, ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસી 23 સપ્ટેમ્બરના ભાવ

September 24, 2020 TV9 Webdesk15 0

કપાસના સૌથી વધુ ભાવ, સુરેન્દ્રનગરના હળવદ એપીએમસીમાં 3255થી 5105 સુધી બોલાયા છે. તો સુરતના વાલોદ માર્કેટમાં ચોખાના સૌથી વધુ ભાવ બોલાયા છે. વાલોદમાં ચોખાના 1320થી […]

Highest price of cotton in Narmada, highest price of groundnut in Mangrol, September 21 prices in various APMCs

કપાસનો સૌથી વઘુ ભાવ નર્મદામાં, મગફળીનો વધુ ભાવ માંગરોળમાં બોલાયો, વિવિધ એપીએમસીમાં 21 સપ્ટેમ્બરના ભાવ

September 22, 2020 TV9 Webdesk15 0

ગુજરાતમાં 21 સપ્ટેમ્બરે કપાસનો સૌથી વધુ ભાવ નર્મદા માર્કેટયાર્ડમાં બોલાયો હતો. તો મગફળીનો સૌથી વધુ ભાવ જૂનાગઢના માંગરોળ માર્કેટયાર્ડમાં બોલાયો. ચોખાનો વધુ ભાવ ખેડાના માતરમાં, […]

Highest prices of Jowar in Siddhpur, Cotton in Amreli, Wheat in Jambusar, Bajra

સિધ્ધપૂરમાં જુવાર, અમરેલીમાં કપાસ, જંબુસરમાં ઘઉ, બાજરાના સૌથી વધુ ભાવ, જાણો ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટયાર્ડમાં વેચાતા અનાજના 19મી સપ્ટેમ્બરના ભાવ

September 20, 2020 TV9 Webdesk15 0

ગુજરાતમાં 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ જુવારના સૌથી વધુ ભાવ પાટણના સિધ્ધપુરમાં, કપાસના અમરેલીમાં, જંબુસરમાં ઘંઉ અને બાજરીના, કડીમાં ચોખાના અને જૂનાગઢના માંગરોળમાં મગફળીના સૌથી વધુ વેચાણ […]

Politics heats up as Deesa APMC polls cancelled Banaskantha

બનાસકાંઠાઃ ડીસા APMCની ચૂંટણી રદ થતા રાજકારણ ગરમાયુ, બનાસડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન આમને-સામને

September 11, 2020 TV9 Webdesk13 0

બનાસકાઠાની ડીસા એપીએમસીની ચૂંટણી રદ થતા જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે અને ભાજપના જ બે દિગ્ગજ નેતાઓ આમને સામને આવી ગયા છે. ડીસા એ.પી.એમ.સીના ચેરમેન […]

https://tv9gujarati.in/amdabad-jamalpur…-j-khulli-rehshe/

અમદાવાદનું જમાલપુર APMC શાક માર્કેટ 4 મહિના બાદ ધમધમતું થયું, ઓડ ઈવન પદ્ધતિથી ખુલ્લું રખાશે, ભીડથી બચવા સરદાર પટેલ માર્કેટયાર્ડની કુલ દુકાનોમાંથી એક તૃતિયાંસ દુકાનો ખુલ્લી રખાશે

September 8, 2020 TV9 Webdesk14 0

અમદાવાદનું જમાલપુર APMC શાક માર્કેટ આખરે 4 મહિનાના લાંબા સમય બાદ ફરીથી ધમધમતુ થયું છે. ચોક્કસ શરતોને આધીન શાકમાર્કેટ શરૂ થઈ ગયું છે જેને પગલે […]

Loss of waterlogged crores in APMC

મોરબી માર્કેટીગમાં ઢીચણ સુધી પાણી, અનાજ પલળી જતા કરોડોનું નુકસાન

August 24, 2020 TV9 Webdesk15 0

મોરબી અને તેની આજુબાજુમાં પડેલ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદને પગલે, મોરબી એપીએમસીમાં ઢીચણ સુધી પાણી ભરાઈ ગયા છે. એપીએમસીમાં ઢીંચણ સમા ભરાયેલા પાણીથી એપીએમસીના અનેક […]

Bazar Samiti stage protest over ordinance passed by govt

ખેડૂતો ગમે ત્યાં જઈને ખેતપેદાશોનું વેચાણ કરી શકે, તેવા સરકારના નિર્ણયનો રાજ્યભરની એપીએમસીના કર્મચારીનો વિરોધ

July 22, 2020 TV9 Webdesk15 0

ખેડૂતો તેમનો પાક રાજ્યમાં ગમે ત્યા વેચી શકે તેવા રાજ્ય સરકારે કરેલા નિર્ણયનો એપીએમસીના(APMC) કર્મચારીઓએ વિરોધ કર્યો છે. બનાસકાંઠા ડીસા એપીએમસી ખાતે રાજ્યભરની એપીએમસીના કર્મચારી […]

http://tv9gujarati.in/mahesana-unza-ba…vivar-sudhi-banh/

મહેસાણાનું ઉંઝા બજાર અને APMC આજથી આગામી રવિવાર સુધી બંધ,કોરોના સંક્રમણને પગલે વેપારીઓનો નિર્ણય

July 20, 2020 TV9 Webdesk14 0

મહેસાણાનું ઉંઝા બજાર અને APMC આજથી અગામી રવિવાર સુધી બંધ રહેશે,વધતા જતા કોરોના સંક્રમણને પગલે વેપારીઓને નિર્ણય લેવાની ફરજ પડી છે કે APMCને એક અઠવાડીયા […]

Traders to stage protest as only 53 shops are given permission to operate at Jamalpur

તો અમદાવાદમાં શાકભાજીની સર્જાશે અછત, મોંઘાભાવે વેચાશે શાકભાજી

June 28, 2020 TV9 Webdesk15 0

કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ફેલાતુ અટકાવવા માટે સરકારે જાહેર કરેલ વિવિધ જોગવાઈ, નિતી અને નિયમોની આટીઘુંટીમાં અમદાવાદના જમાલપુરનું શાકમાર્કેટ પણ અટવાયુ છે. શહેર પોલીસ કમિશનરે જમાલપુર […]

Following rain prediction Hapa Marketing yard stops purchase of Cotton Groundnuts Jamnagar

જામનગર: હાપા માર્કેટયાર્ડમાં કાલથી મગફળી અને કપાસની આવક બંધ, વરસાદની આગાહીને પગલે લેવાયો નિર્ણય

May 30, 2020 TV9 Webdesk13 0

જામનગરના હાપા માર્કેટયાર્ડે એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. આવતીકાલથી મગફળી અને કપાસની આવક બંધ કરવામાં આવી છે. વરસાદની આગાહીને પગલે આ નિર્ણય લેવાયો છે કારણ […]

Coronavirus crisis : Surat APMC resumes from today

સુરત: APMC આજથી શરૂ, બપોરે 2 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી ખેડૂતો માલ લઈને આવી શકશે

April 8, 2020 TV9 Webdesk13 0

અનિશ્ચિત મુદત માટે બંધ કરાયેલી સુરત APMC માર્કેટ આજથી ફરી શરૂ થઇ ગયું છે. ખેડૂતો અને ખરીદનારનો સમય નક્કી કરીને APMC માર્કેટ શરૂ કરવામાં આવ્યું […]

Gujarat All APMC Latest rates of 20 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

પંચમહાલની APMCમાં બાજરાના મહત્તમ ભાવ રહ્યા રૂ.2400, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 21, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.20-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.20-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 19 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

પાટણની સિદ્ધપુર APMCમાં જુવારના મહત્તમ ભાવ રહ્યા રૂ.5455, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 20, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.19-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.19-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 17 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

સાબરકાંઠાની તલોદ APMCમાં ઘઉંના મહત્તમ ભાવ રહ્યા રૂ.2200, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 18, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.17-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.17-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 16 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

અમદાવાદની ધંધુકા APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રહ્યા રૂ.5520, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 17, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.16-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.16-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 15 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ગુજરાતની જુદી-જુદી APMCમાં શાકભાજીના ભાવ શું રહયા, જાણો એક ક્લિક પર..

March 16, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. રોચક VIDEO જોવા માટે TV9Gujartiના YOUTUBE પેજને SUBSCRIBE […]

Gujarat All APMC Latest rates of 14th March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ગુજરાતની જુદી-જુદી APMCમાં અનાજના ભાવ શું રહયા, જાણો એક ક્લિક પર..

March 15, 2020 TV9 Webdesk 9 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.14-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.14-03-2020ના રોજ […]

APMC traders call for Mehsana Bandh after notification issued for ban on heavy vehicles

મહેસાણા બંધ! APMCના વેપારીઓનો ભારે વાહનો પર પ્રતિબંધનો વિરોધ

March 14, 2020 TV9 Webdesk13 0

મહેસાણામાં અધિક કલેક્ટરે ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લગાવતા એપીએમસીના વેપારીઓ મેદાને ઉતર્યા છે. એપીએમસીના વેપારીઓએ બંધ પાળીને વિરોધ દર્શાવ્યો. અધિક કલેક્ટરના નિર્ણય સામે તેમણે […]

Gujarat All APMC Latest rates of 13 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ભાવનગર APMCમાં બાજરાના મહત્તમ ભાવ રહ્યા રૂ.2490, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 14, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.13-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.13-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 12 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

આણંદ APMCમાં પેડી(ચોખા)ના મહત્તમ ભાવ રહ્યા રૂ.2040, જાણો જુદા-જુદા પકોના ભાવ

March 13, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.12-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.12-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 11th March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

અમરેલી APMCમાં મગફળીના ભાવ રહ્યા સૌથી વધારે, જાણો જુદી-જુદી APMCમાં અન્ય પાકોના ભાવ

March 12, 2020 TV9 Webdesk 9 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.11-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.11-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 10 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ગુજરાતની જુદી-જુદી APMCમાં શાકભાજીના ભાવ શું રહયા, જાણો એક ક્લિક પર..

March 11, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. રોચક VIDEO જોવા માટે TV9Gujartiના YOUTUBE પેજને SUBSCRIBE […]

Gujarat All APMC Latest rates of 8 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ગુજરાતની જુદી-જુદી APMCમાં શાકભાજીના ભાવ શું રહયા, જાણો એક ક્લિક પર..

March 9, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. રોચક VIDEO જોવા માટે TV9Gujartiના YOUTUBE પેજને SUBSCRIBE […]

Gujarat All APMC Latest rates of 7th March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ગુજરાતની જુદી-જુદી APMCમાં અનાજના ભાવ શું રહયા, જાણો એક ક્લિક પર..

March 8, 2020 TV9 Webdesk 9 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.07-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.07-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 6 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ડીસાની બનાસકાંઠા APMCમાં જુવારના મહત્તમ ભાવ રહ્યા રૂ.5100, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 7, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.06-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.06-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 5 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ડીસાની બનાસકાંઠા APMCમાં ઘઉંના ભાવ રહ્યા સૌથી વધારે, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 6, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.05-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.05-03-2020ના રોજ […]

Gandhinagar: Govt to procure gram and mustard at MSP from April 1 to May 31

ચણા અને રાયડાના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે કરાશે ખરીદી

March 4, 2020 TV9 Webdesk12 0

ચણા અને રાયડાની ખેતી કરનારા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે. મગફળી બાદ હવે રાજ્યમાં ચણા અને રાયડાની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવશે. પહેલી એપ્રિલથી આ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 3 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

અમરેલી APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રહ્યા રૂ.5566, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 4, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.03-03-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.03-03-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 2 March 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ગુજરાતની જુદી-જુદી APMCમાં અનાજના ભાવ શું રહયા, જાણો એક ક્લિક પર..

March 3, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. રોચક VIDEO જોવા માટે TV9Gujartiના YOUTUBE પેજને SUBSCRIBE […]

Gujarat All APMC Latest rates of 29th february 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

ભાવનગર APMCમાં મગફળીના ભાવ રહ્યા સૌથી વધારે, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

March 1, 2020 TV9 Webdesk 9 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.29-02-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.29-02-2020ના રોજ […]

Gujarat All APMC Latest rates of 28 February 2020 Gujarat ni badhij APMC na Mandi rates

આણંદની APMCમાં પેડી(ચોખા)ના ભાવ રહ્યા સૌથી વધારે, જાણો જુદા-જુદા પાકોના ભાવ

February 29, 2020 TV9 Webdesk13 0

ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી, APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું. કપાસના તા.28-02-2020ના રોજ APMCના ભાવ મગફળીના તા.28-02-2020ના રોજ […]