100 રૂપિયા નહીં, માત્ર 60 રૂપિયામાં ભરાવી શકશો વાહનમાં ઇંધણ! જાણો સરકારનો શું છે પ્લાન

100 રૂપિયા નહીં, માત્ર 60 રૂપિયામાં ભરાવી શકશો વાહનમાં ઇંધણ! જાણો સરકારનો શું છે પ્લાન

સરકાર ઓટોમોબાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફલેક્સ ફ્યૂલ એન્જિનને (Flex-fuel Engine) ફરજીયાત બનાવવા પર વિચાર કરી રહી છે. જેનાથી સામાન્ય જનતાને ખુબ મોટો ફાયદો થશે.

Coronavirus Tracker

Data Till Jun 21, 10:00 AM

તમારું રાજ્ય

see more