‘નેતન્યાહૂ રાજ’નો અંત! જાણો કોણ છે Israel ના નવા પ્રધાનમંત્રી Naftali Bennett?

‘નેતન્યાહૂ રાજ’નો અંત! જાણો કોણ છે Israel ના નવા પ્રધાનમંત્રી Naftali Bennett?

નફ્તાલી બેનેટ ઓર્થોડોક્સ યહૂદી છે અને હંમેશાં કપ્પા (યહૂદી લોકોની ધાર્મિક કેપ) પહેરનાર ઇઝરાઇલના પહેલા વડાપ્રધાન હશે. જાણો તેમના વિશે ખાસ વાત.

Coronavirus Tracker

Data Till Jun 14, 10:00 AM

તમારું રાજ્ય

see more