T-20 League LIVE Update : DC vs MI, Qualifier 1 Match, IPL 2020 Live Score Updates

T-20 League LIVE Update : DC vs MI, Qualifier 1 Match, IPL 2020 Live Score Updates   મુંબઇની દિલ્હી સામે 57 રને શાનદાર જીત, દિલ્હીની કારમી હાર 2020-11-05 11:08:37 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાને 143 રન કર્યા” date=”05/11/2020,11:09PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાને 143 રન કર્યા [/svt-event] […]

T-20 League LIVE Update : DC vs MI, Qualifier 1 Match, IPL 2020 Live Score Updates
Utpal Patel

|

Nov 05, 2020 | 11:11 PM

T-20 League LIVE Update : DC vs MI, Qualifier 1 Match, IPL 2020 Live Score Updates

મુંબઇની દિલ્હી સામે 57 રને શાનદાર જીત, દિલ્હીની કારમી હાર

2020-11-05 11:08:37 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાને 143 રન કર્યા” date=”05/11/2020,11:09PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાને 143 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 11:01:46 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 18.4 ઓવરમાં 7 વિકેટના નુકસાને 128 રન કર્યા” date=”05/11/2020,11:02PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 18.4 ઓવરમાં 7 વિકેટના નુકસાને 128 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 10:56:42 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 17.5 ઓવરમાં 7 વિકેટના નુકસાને 117 રન કર્યા” date=”05/11/2020,10:57PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 17.5 ઓવરમાં 7 વિકેટના નુકસાને 117 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 10:42:14 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 15.1 ઓવરમાં 6 વિકેટના નુકસાને 112 રન કર્યા” date=”05/11/2020,10:42PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 15.1 ઓવરમાં 6 વિકેટના નુકસાને 112 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 10:22:45 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 10.5 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 68 રન કર્યા” date=”05/11/2020,10:23PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 10.5 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 68 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 10:11:26 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 8 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 42 રન કર્યા” date=”05/11/2020,10:11PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 8 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 42 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 9:58:52 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 6 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 32 રન કર્યા” date=”05/11/2020,9:59PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 6 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 32 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 9:56:33 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 5.3 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 25 રન કર્યા” date=”05/11/2020,9:56PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 5.3 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 25 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 9:52:43 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 4.2 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 20 રન કર્યા” date=”05/11/2020,9:53PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 4.2 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 20 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 9:37:41 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 1.3 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 1 રન કર્યા” date=”05/11/2020,9:38PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 1.3 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 1 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 9:30:59 PM [svt-event title=”દિલ્હી કેપિટલ્સે 1 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 0 રન કર્યા ” date=”05/11/2020,9:31PM” class=”svt-cd-white” ] દિલ્હી કેપિટલ્સે 1 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 0 રન કર્યા  [/svt-event]

2020-11-05 9:10:50 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 200 રન કર્યા” date=”05/11/2020,9:11PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 200 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 9:05:44 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 18.5 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 180 રન કર્યા” date=”05/11/2020,9:06PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 18.5 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 180 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:54:29 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 16.2 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 142 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:54PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 16.2 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 142 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:51:04 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 16 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 140 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:51PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 16 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 140 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:48:55 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 15.4 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 135 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:49PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 15.4 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 135 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:44:29 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 14.5 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 121 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:44PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 14.5 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 121 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:39:14 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 14 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 108 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:39PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 14 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 108 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:33:47 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 12.4 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 102 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:34PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 12.4 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 102 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:29:17 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 11.5 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 100 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:29PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 11.5 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 100 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:24:48 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 11.2 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 96 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:25PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 11.2 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 96 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:18:57 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 10 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 93 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:19PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 10 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 93 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:15:40 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 9 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 86 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:16PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 9 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 86 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:11:01 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 8 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 79 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:11PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 8 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાને 79 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 8:06:10 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 7.1 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 71 રન કર્યા” date=”05/11/2020,8:06PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 7.1 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 71 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 7:59:08 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 6 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 63 રન કર્યા” date=”05/11/2020,7:59PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 6 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 63 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 7:55:57 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 5.2 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 53 રન કર્યા” date=”05/11/2020,7:56PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 5.2 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 53 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 7:51:34 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 4.3 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 48 રન કર્યા” date=”05/11/2020,7:51PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 4.3 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 48 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 7:49:33 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 4 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 43 રન કર્યા” date=”05/11/2020,7:49PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 4 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 43 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 7:40:27 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 2 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 22 રન કર્યા” date=”05/11/2020,7:40PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 2 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 22 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 7:38:21 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 1.4 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 17 રન કર્યા” date=”05/11/2020,7:38PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 1.4 ઓવરમાં 1 વિકેટના નુકસાને 17 રન કર્યા [/svt-event]

2020-11-05 7:32:23 PM [svt-event title=”મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 1 ઓવરમાં કોઇપણ વિકેટના નુકસાને 15 રન કર્યા” date=”05/11/2020,7:34PM” class=”svt-cd-white” ] મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે 1 ઓવરમાં કોઇપણ વિકેટના નુકસાને 15 રન કર્યા [/svt-event]

દિલ્હી કેપિટલ્સે ટોસ જીતીને બોલિંગનો ફેંસલો કર્યો.

દિલ્હી કેપિટલ્સ અને  મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે ક્વોલિફાયર 1 મેચ દુબઇ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, દુબઇમાં રમાશે.

સંભવિત મેચ

Delhi Capitals Squad: Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, Ajinkya Rahane, Shreyas Iyer(c), Rishabh Pant(w), Marcus Stoinis, Daniel Sams, Axar Patel, Ravichandran Ashwin, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Harshal Patel, Shimron Hetmyer, Mohit Sharma, Alex Carey, Avesh Khan, Praveen Dubey, Sandeep Lamichhane, Keemo Paul, Tushar Deshpande, Lalit Yadav

Mumbai Indians Squad: Rohit Sharma(c), Quinton de Kock(w), Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Kieron Pollard, Krunal Pandya, James Pattinson, Rahul Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Dhawal Kulkarni, Saurabh Tiwary, Aditya Tare, Mitchell McClenaghan, Chris Lynn, Jayant Yadav, Anmolpreet Singh, Anukul Roy, Mohsin Khan, Sherfane Rutherford, Digvijay Deshmukh, Prince Balwant Rai, Nathan Coulter-Nile

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Gujarati