142 ફોટો જોડીને NASAએ જાહેર કરી 360 ડિગ્રી HD મંગળ ગ્રહની તસ્વીર

USની NASAએ મંગળ (Mars)ની સપાટીનો 360 ડિગ્રી HD પેનોરેમિક ફોટો (photo) બહાર પાડ્યો છે. તે 142 ફોટોગ્રાફ્સની બનેલી છે. વિશેષ વાત એ છે કે આ બધી તસવીરો પર્સેપ્શન રોવર દ્વારા તેમના કેમેરાથી ખેંચવામાં આવી હતી. આ ફોટાઓમાં મંગળનું જાઝિરો ખાડો (ખાલી તળાવની સપાટી) ખૂબ નજીકથી સમજી શકાય છે. નાસાના જણાવ્યા અનુસાર આ ખાલી તળાવ 28 માઈલ પર ફેલાયેલું છે.

  • Tv9 webdesk41
  • Published On - 16:46 PM, 26 Feb 2021
1/5
Mars photo: NASAએ મંગળની સપાટીનો 360 ડિગ્રી હાઈ ડેફ પેનોરેમિક ફોટો બહાર પાડ્યો છે. તે 142 ફોટોગ્રાફ્સનો બનેલો છે.
2/5
આ તમામ ફોટા પર્સેપ્શન રોવરે તેમના કેમેરા સાથે કેપ્ચર કરી હતી. આ ફોટોમાં મંગળનું જાઝિરો ખાડો (ખાલી તળાવની સપાટી)ને ખૂબ નજીકથી સમજી શકાય છે.
3/5
માસ્ટકેમજેડ એક ડ્યુઅલ કેમેરા સિસ્ટમ છે. તે ઝૂમ ફંકશનથી સજ્જ છે. તે હાઈ ડેફિનેશન વીડિયો સાથે મંગળની સપાટીની મનોહર રંગો અને 3D ફોટો પણ લે છે.
4/5
ફોટાઓને માસ્ટરકેમજેડ દ્વારા કેપ્ચર કરવામાં આવ્યા છે. જે રોવર પર મોજૂદ ઝૂમેબલ કેમેરા છે.
5/5
Mars Rover
Mars Rover
Mars Rover