જાણો કોને કોને મળી શકે છે રેલવેના ભાડામાં ડિસ્કાઉન્ટ, વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને ખેડૂતોનો પણ યાદીમાં સમાવેશ

ભારતીય રેલવે દ્વારા ઘણા વર્ગના લોકોને ભાડામાં રાહત આપવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કઈ કેટેગરીના લોકોને ઘણુ બધું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. ચાલો તમને જણાવીએ.

Dec 05, 2021 | 4:24 PM
TV9 GUJARATI

| Edited By: Tanvi Soni

Dec 05, 2021 | 4:24 PM

ભારતીય રેલવે તમામ શ્રેણીના મુસાફરોને સરળ મુસાફરીનો અનુભવ પ્રદાન કરે છે. એટલું જ નહીં, તે એવા ઘણા વર્ગોને ભાડામાં ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપે છે જેમને છૂટની જરૂર હોય છે. વાસ્તવમાં રેલવે દ્વારા કેટલાક ખાસ વર્ગના લોકોને ભાડામાં રાહત આપવામાં આવે છે.

ભારતીય રેલવે તમામ શ્રેણીના મુસાફરોને સરળ મુસાફરીનો અનુભવ પ્રદાન કરે છે. એટલું જ નહીં, તે એવા ઘણા વર્ગોને ભાડામાં ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપે છે જેમને છૂટની જરૂર હોય છે. વાસ્તવમાં રેલવે દ્વારા કેટલાક ખાસ વર્ગના લોકોને ભાડામાં રાહત આપવામાં આવે છે.

1 / 6
દર્દીઓનેઃ સારવાર માટે જતા કેન્સરના દર્દીઓ અને એટેન્ડન્ટને સેકન્ડ ક્લાસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ, ચેર કારમાં 75%, સ્લીપરમાં 100% અને 3 એસી, ફર્સ્ટ એસી અને સેકન્ડ એસીમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. તે જ સમયે, થેલેસેમિયાના દર્દીઓને સેકન્ડ ક્લાસ, સ્લીપર, ફર્સ્ટ ક્લાસ, 3 એસી, ચેર કાર, ફર્સ્ટ એસી અને સેકન્ડ એસીમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. આ ઉપરાંત હાર્ટ સર્જરી, ડાયાલિસિસ, હિમોફીલિયા, ટીબીના દર્દીઓને સેકન્ડ ક્લાસ, સ્લીપર, ફર્સ્ટ ક્લાસ, 3 એસી, ચેર કારમાં 75% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. આ ઉપરાંત એઈડ્સ, રક્તપિત્ત, ઓસ્ટોમી, સિકલ સેલ એનિમિયાના દર્દીઓને પણ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે.

દર્દીઓનેઃ સારવાર માટે જતા કેન્સરના દર્દીઓ અને એટેન્ડન્ટને સેકન્ડ ક્લાસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ, ચેર કારમાં 75%, સ્લીપરમાં 100% અને 3 એસી, ફર્સ્ટ એસી અને સેકન્ડ એસીમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. તે જ સમયે, થેલેસેમિયાના દર્દીઓને સેકન્ડ ક્લાસ, સ્લીપર, ફર્સ્ટ ક્લાસ, 3 એસી, ચેર કાર, ફર્સ્ટ એસી અને સેકન્ડ એસીમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. આ ઉપરાંત હાર્ટ સર્જરી, ડાયાલિસિસ, હિમોફીલિયા, ટીબીના દર્દીઓને સેકન્ડ ક્લાસ, સ્લીપર, ફર્સ્ટ ક્લાસ, 3 એસી, ચેર કારમાં 75% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. આ ઉપરાંત એઈડ્સ, રક્તપિત્ત, ઓસ્ટોમી, સિકલ સેલ એનિમિયાના દર્દીઓને પણ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે.

2 / 6
વરિષ્ઠ નાગરિકઃ 60 વર્ષથી ઉપરના તમામ પુરૂષો અને 58 વર્ષથી ઉપરની મહિલાઓને તમામ શ્રેણીઓમાં 40% છૂટછાટ મળે છે. ઉપરાંત, આ ડિસ્કાઉન્ટ રાજધાની, શતાબ્દી, દુરંતો વાહનો માટે પણ લાગુ છે.

વરિષ્ઠ નાગરિકઃ 60 વર્ષથી ઉપરના તમામ પુરૂષો અને 58 વર્ષથી ઉપરની મહિલાઓને તમામ શ્રેણીઓમાં 40% છૂટછાટ મળે છે. ઉપરાંત, આ ડિસ્કાઉન્ટ રાજધાની, શતાબ્દી, દુરંતો વાહનો માટે પણ લાગુ છે.

3 / 6
યુદ્ધમાં શહીદોની વિધવાઓઃ આતંકવાદીઓ અને ઉગ્રવાદીઓ સામેની કાર્યવાહીમાં શહીદ થયેલાઓની વિધવાઓ, પોલીસ કર્મચારીઓ અને અર્ધ લશ્કરી કર્મચારીઓની વિધવાઓ, આતંકવાદીઓ અને ઉગ્રવાદીઓ સામેની કાર્યવાહીમાં શહીદ થયેલા પોલીસ કર્મચારીઓ અને અર્ધ લશ્કરી કર્મચારીઓની વિધવાઓ, શ્રીલંકામાં શહીદ થયેલા IPKF જવાનોની વિધવાઓ અને 1999માં કારગીલમાં ઓપરેશન વિજયના શહીદોની વિધવાઓને સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર ક્લાસમાં 75% છૂટછાટ મળે છે.

યુદ્ધમાં શહીદોની વિધવાઓઃ આતંકવાદીઓ અને ઉગ્રવાદીઓ સામેની કાર્યવાહીમાં શહીદ થયેલાઓની વિધવાઓ, પોલીસ કર્મચારીઓ અને અર્ધ લશ્કરી કર્મચારીઓની વિધવાઓ, આતંકવાદીઓ અને ઉગ્રવાદીઓ સામેની કાર્યવાહીમાં શહીદ થયેલા પોલીસ કર્મચારીઓ અને અર્ધ લશ્કરી કર્મચારીઓની વિધવાઓ, શ્રીલંકામાં શહીદ થયેલા IPKF જવાનોની વિધવાઓ અને 1999માં કારગીલમાં ઓપરેશન વિજયના શહીદોની વિધવાઓને સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર ક્લાસમાં 75% છૂટછાટ મળે છે.

4 / 6
યુવા વર્ગઃ રાષ્ટ્રીય યુવા પ્રોજેક્ટ, માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિ કેમ્પમાં ભાગ લેવા જતા યુવાનોને સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર કેટેગરીમાં 50%, સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર કેટેગરીમાં જાહેર ક્ષેત્રની નોકરીમાં ઈન્ટરવ્યુ માટે જતા બેરોજગાર યુવાનોને 50% ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત ભારત સ્કાઉટ અને ગાઈડના યુવાનોને સ્કાઉટીંગ ડ્યુટી માટે સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર ક્લાસમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે.

યુવા વર્ગઃ રાષ્ટ્રીય યુવા પ્રોજેક્ટ, માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિ કેમ્પમાં ભાગ લેવા જતા યુવાનોને સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર કેટેગરીમાં 50%, સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર કેટેગરીમાં જાહેર ક્ષેત્રની નોકરીમાં ઈન્ટરવ્યુ માટે જતા બેરોજગાર યુવાનોને 50% ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત ભારત સ્કાઉટ અને ગાઈડના યુવાનોને સ્કાઉટીંગ ડ્યુટી માટે સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર ક્લાસમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે.

5 / 6
ખેડૂતોઃ કૃષિ-ઔદ્યોગિક પ્રદર્શનોમાં હાજરી આપવા માટે ખેડૂતો અને ઔદ્યોગિક કામદારો માટે 25% સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર ક્લાસ, 33% સેકન્ડ ક્લાસમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. સ્લીપર ક્લાસમાં સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત સ્પેશિયલ ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરતા ખેડૂતો માટે, સારી ખેતી, ડેરી અભ્યાસ,ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકોને તાલીમ માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરની સંસ્થાઓની મુલાકાત લેવા માટે બીજા વર્ગ અને સ્લીપર વર્ગમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે.

ખેડૂતોઃ કૃષિ-ઔદ્યોગિક પ્રદર્શનોમાં હાજરી આપવા માટે ખેડૂતો અને ઔદ્યોગિક કામદારો માટે 25% સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર ક્લાસ, 33% સેકન્ડ ક્લાસમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. સ્લીપર ક્લાસમાં સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત સ્પેશિયલ ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરતા ખેડૂતો માટે, સારી ખેતી, ડેરી અભ્યાસ,ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકોને તાલીમ માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરની સંસ્થાઓની મુલાકાત લેવા માટે બીજા વર્ગ અને સ્લીપર વર્ગમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે.

6 / 6

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Gujarati