સ્થાનિક સ્વરાજનો જંગ
Local Body Polls 2021:આજથી ભાજપે AMC ચૂંટણી માટે ઉમેદવારો માટે સેન્સ લેવાની શરૂઆત કરી
Breaking News 2 hours ago

Local Body Polls 2021: રાજયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યૂગલ ફુંકાતા જ રાજકીય પક્ષો, કાર્યકરો અને ટીકીટ મેળવવા માટે ઈચ્છુકો તમામ જાગી ગયા છે. ભાજપ દ્વારા આજ સંદર્ભમાં આજથી ઉમેદવારો માટે સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં 12 નિરીક્ષકોની ટીમ આજથી 2 દિવસ સુધી ટિકિટ વાંચ્છુકોને સાંભળશે. નારણપુરા, ગોતા, સરખેજ

x

Local Body Polls 2021:આજથી ભાજપે AMC ચૂંટણી માટે ઉમેદવારો માટે સેન્સ લેવાની શરૂઆત કરી

Local Body Polls 2021: રાજયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યૂગલ ફુંકાતા જ રાજકીય પક્ષો, કાર્યકરો અને ટીકીટ મેળવવા માટે ઈચ્છુકો તમામ જાગી ગયા છે. ભાજપ દ્વારા આજ સંદર્ભમાં આજથી ઉમેદવારો માટે સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી