નાસાના પ્રમુખનો દાવો: બ્રહ્માંડમાં છે એલિયનનું અસ્તિત્વ, પૃથ્વી જેવા વધુ ગ્રહો હોઈ શકે છે

નાસાના પ્રમુખે કહ્યું છે કે, આપણે બ્રહ્માંડમાં એકલા નથી. તેમણે એલીયન જીવનના અસ્તિત્વ વિશે નિવેદન આપ્યું છે.

1/5
નાસાના પ્રમુખે કહ્યું છે કે, આપણે બ્રહ્માંડમાં એકલા નથી. તેમણે એલીયન જીવનના અસ્તિત્વ વિશે નિવેદન આપ્યું છે. મે મહિનામાં નાસાની કમાન સંભાળનાર બિલ નેલ્સને એક મુલાકાતમાં એલિયન લાઇફની હાજરી વિશે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું, બ્રહ્માંડ ખૂબ મોટું છે અને હવે તે જાણીતું છે કે વધુ બ્રહ્માંડ અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે છે. જો આ કિસ્સો છે કે પૃથ્વી એકમાત્ર એવી જગ્યા છે જ્યાં જીવન છે.
નાસાના પ્રમુખે કહ્યું છે કે, આપણે બ્રહ્માંડમાં એકલા નથી. તેમણે એલીયન જીવનના અસ્તિત્વ વિશે નિવેદન આપ્યું છે. મે મહિનામાં નાસાની કમાન સંભાળનાર બિલ નેલ્સને એક મુલાકાતમાં એલિયન લાઇફની હાજરી વિશે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું, બ્રહ્માંડ ખૂબ મોટું છે અને હવે તે જાણીતું છે કે વધુ બ્રહ્માંડ અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે છે. જો આ કિસ્સો છે કે પૃથ્વી એકમાત્ર એવી જગ્યા છે જ્યાં જીવન છે.
2/5
બિલ નેલ્સને કહ્યું, શું પૃથ્વી જેવા અન્ય ગ્રહો છે? મને લાગે છે કે આ એકદમ સાચું છે, કારણ કે બ્રહ્માંડ ખૂબ મોટું છે. તેમણે કહ્યું કે આપણે મંગળ પર જઈ રહ્યા છીએ. અમારો હેતુ ત્યાં જીવન શોધવાનો છે. અન્ય ગ્રહ પર જીવનની શોધ પણ નાસાના મિશનનો એક ભાગ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 2004થી અત્યાર સુધી નેવીના પાયલોટ્સે 400થી વધુ યુએફઓ જોયા છે. તમને જણાવી દઈએ કે નેલ્સને 1986માં અવકાશની યાત્રા પણ કરી હતી.
બિલ નેલ્સને કહ્યું, શું પૃથ્વી જેવા અન્ય ગ્રહો છે? મને લાગે છે કે આ એકદમ સાચું છે, કારણ કે બ્રહ્માંડ ખૂબ મોટું છે. તેમણે કહ્યું કે આપણે મંગળ પર જઈ રહ્યા છીએ. અમારો હેતુ ત્યાં જીવન શોધવાનો છે. અન્ય ગ્રહ પર જીવનની શોધ પણ નાસાના મિશનનો એક ભાગ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 2004થી અત્યાર સુધી નેવીના પાયલોટ્સે 400થી વધુ યુએફઓ જોયા છે. તમને જણાવી દઈએ કે નેલ્સને 1986માં અવકાશની યાત્રા પણ કરી હતી.
3/5
નાસાના વડાએ કહ્યું કે, અત્યાર સુધી પાયલોટોને ખબર નથી કે આ વસ્તુઓ આખરે શું હતી. અમને એ પણ ખબર નથી કે આ વસ્તુ શું હતી. આપણે ફક્ત આશા રાખી શકીએ કે તે પૃથ્વીનો દુશ્મન નથી, જેની પાસે અદ્યતન તકનીક છે. તેણે કહ્યું, પણ આ કંઈક છે. અને આ જ કારણ છે કે અમે આ દિશામાં એક મિશન મોકલી રહ્યા છીએ, જેથી તે જાણી શકાય કે તે શું છે?
નાસાના વડાએ કહ્યું કે, અત્યાર સુધી પાયલોટોને ખબર નથી કે આ વસ્તુઓ આખરે શું હતી. અમને એ પણ ખબર નથી કે આ વસ્તુ શું હતી. આપણે ફક્ત આશા રાખી શકીએ કે તે પૃથ્વીનો દુશ્મન નથી, જેની પાસે અદ્યતન તકનીક છે. તેણે કહ્યું, પણ આ કંઈક છે. અને આ જ કારણ છે કે અમે આ દિશામાં એક મિશન મોકલી રહ્યા છીએ, જેથી તે જાણી શકાય કે તે શું છે?
4/5
બિલ નેલ્સનના શબ્દોથી એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે, તે પણ માને છે કે યુએફઓ અને એલિયન્સની હાજરી છે. તેઓ માને છે કે જીવન પૃથ્વીની બહાર ખીલી રહ્યું છે અને તેથી જ નાસા હવે તેને શોધી રહ્યું છે. તે જ સમયે, નેલ્સને એમ પણ કહ્યું કે, જો બ્રહ્માંડમાં બીજે ક્યાંક જીવન છે, તો સમય આવી ગયો છે કે આપણે આપણા ગ્રહની વધુ સારી રીતે કાળજી લઈએ.
બિલ નેલ્સનના શબ્દોથી એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે, તે પણ માને છે કે યુએફઓ અને એલિયન્સની હાજરી છે. તેઓ માને છે કે જીવન પૃથ્વીની બહાર ખીલી રહ્યું છે અને તેથી જ નાસા હવે તેને શોધી રહ્યું છે. તે જ સમયે, નેલ્સને એમ પણ કહ્યું કે, જો બ્રહ્માંડમાં બીજે ક્યાંક જીવન છે, તો સમય આવી ગયો છે કે આપણે આપણા ગ્રહની વધુ સારી રીતે કાળજી લઈએ.
5/5
તાજેતરના વર્ષોમાં, યુએસ સરકાર યુએફઓ સાથે પાઇલોટ્સના એન્કાઉન્ટરથી વાકેફ છે. જો કે, તેણે ક્યારેય કહ્યું નથી કે આકાશમાં ઉડતી આ વસ્તુઓ એલિયન્સનાં જહાજો છે. આ જ કારણ છે કે જૂનમાં જાહેર કરાયેલ યુએફઓ અને એલિયન્સ પર પેન્ટાગોનનો રિપોર્ટ આ નિષ્કર્ષ પર નથી પહોંચી શક્યો કે આકાશમાં ઉડતી વસ્તુઓ શું છે. જોકે તે ચોક્કસપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ રશિયા અને ચીનના શસ્ત્રો પણ હોઈ શકે છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં, યુએસ સરકાર યુએફઓ સાથે પાઇલોટ્સના એન્કાઉન્ટરથી વાકેફ છે. જો કે, તેણે ક્યારેય કહ્યું નથી કે આકાશમાં ઉડતી આ વસ્તુઓ એલિયન્સનાં જહાજો છે. આ જ કારણ છે કે જૂનમાં જાહેર કરાયેલ યુએફઓ અને એલિયન્સ પર પેન્ટાગોનનો રિપોર્ટ આ નિષ્કર્ષ પર નથી પહોંચી શક્યો કે આકાશમાં ઉડતી વસ્તુઓ શું છે. જોકે તે ચોક્કસપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ રશિયા અને ચીનના શસ્ત્રો પણ હોઈ શકે છે.

Click on your DTH Provider to Add TV9 Gujarati