ભાવનગર APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 6375 રહ્યા, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ

ભાવનગર APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા. 6255 રહ્ય, ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

  • Tv9 Webdesk21
  • Published On - 11:12 AM, 21 Jan 2021
The maximum price of groundnut in Bhavnagar APMC is Rs. 6375 remained

ભાવનગર APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા. 6255 રહ્યા, ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

કપાસ

કપાસના તા.20-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 3625 થી 6005 રહ્યા.

મગફળી

મગફળીના તા.20-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 3400 થી 6375 રહ્યા.

ચોખા

પેડી (ચોખા)ના તા. 20-01-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1200 થી 2540 રહ્યા.

ઘઉં

ઘઉંના તા.20-01-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1450 થી 2070 રહ્યા.

બાજરા

બાજરાના તા.20-01-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1055 થી 1675 રહ્યા.

જુવાર

જુવારના તા.02-01-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1500 થી 5085 રહ્યા.