અમરેલી APMCમાં ( Wheat ) ઘઉંના મહત્તમ ( Prices ) ભાવ રૂપિયા 1925રહ્યા, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ

APMC : અમરેલી APMCમાં ( Wheat ) ઘઉંના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 1925ર રહ્યા, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ ( Prices ) તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ  ( Prices ) વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

  • Tv9 Webdesk21
  • Published On - 12:16 PM, 24 Feb 2021
Wheat Wheat Maximum Price in Amreli APMC was Rs. 1925. Find out the prices of different crops.
જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ

APMC : અમરેલી APMCમાં ( Wheat ) ઘઉંના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 1925ર રહ્યા, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ ( Prices ) તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ  ( Prices ) વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

 

કપાસ

કપાસના તા.23-02-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4175 થી 6500 રહ્યા.

મગફળી

મગફળીના તા.23-02-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.3500 થી 6200 રહ્યા.

ચોખા

પેડી (ચોખા)ના તા.23-02-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1880 થી 1655 રહ્યા.

ઘઉં

ઘઉંના( Wheat ) તા.23-02-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1450 થી 1925 રહ્યા.

બાજરા

બાજરાના તા.23-02-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1100 થી 1550 રહ્યા.

જુવાર

જુવારના તા.23-02-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1500 થી 3400 રહ્યા.