અમરેલી APMCમાં ઘઉં ભાવ રૂપિયા 2055 રહ્યાં, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ

અમરેલી APMCમાં ઘઉં ભાવ રૂપિયા 2055 રહ્યાં,જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

  • Tv9 Webdesk21
  • Published On - 13:01 PM, 20 Jan 2021
Wheat price in Amreli APMC remained at Rs. 2055, find out the prices of different crops
અમરેલીમાં ઘઉના ભાવ રહ્યા 2055

અમરેલી APMCમાં ઘઉં ભાવ રૂપિયા 2055 રહ્યાં, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

 

કપાસ

કપાસના તા. 19-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 6010 થી 3725 રહ્યા.

મગફળી

મગફળીના તા. 19-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 6125 થી 3500 રહ્યા.

ચોખા

પેડી (ચોખા)ના તા. 19-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1725 થી 1200 રહ્યા.

ઘઉં

ઘઉંના તા. 19-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2055 થી 1610 રહ્યા.

બાજરા

બાજરાના તા. 19-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1630 થી 1105 રહ્યા.

જુવાર

જુવારના તા. 19-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 3500 થી 1575 રહ્યા.