રાજકોટના APMC માં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 6450 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા પાકના ભાવ

APMC : જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ (Prices) તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ (Prices) વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

  • TV9 Webdesk25
  • Published On - 12:32 PM, 21 Mar 2021
રાજકોટના APMC માં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 6450 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા પાકના ભાવ
રાજકોટના APMCમાં મગફળીના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 6450 રહ્યા.

Gujarat APMC : રાજકોટના APMC માં મગફળીનો મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 6450 રહ્યા, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ. ગુજરાતના વિવિધ APMC માં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ (Prices) તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMC ના ભાવ (Prices) વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

કપાસ

the-maximum-price-of-groundnut-in-rajkots-apmc-was-rs-6450

કપાસના તા.20-03-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 5500 થી 6835 રહ્યા.

મગફળી

the-maximum-price-of-groundnut-in-rajkots-apmc-was-rs-6450

મગફળીના તા.20-03-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 5250 થી 6450 રહ્યા.

ચોખા

the-maximum-price-of-groundnut-in-rajkots-apmc-was-rs-6450

પેડી (ચોખા)ના તા.19-03-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1165 થી 2410 રહ્યા.

ઘઉં

the-maximum-price-of-groundnut-in-rajkots-apmc-was-rs-6450

ઘઉંના તા.20-03-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1715 થી 2250 રહ્યા.

બાજરા

the-maximum-price-of-groundnut-in-rajkots-apmc-was-rs-6450

બાજરાના તા.20-03-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1100 થી 1705 રહ્યા.

જુવાર

the-maximum-price-of-groundnut-in-rajkots-apmc-was-rs-6450

જુવારના તા.20-03-2021ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.5095 થી 5355 રહ્યા.