બનાસકાંઠાના ડીસા APMCમાં મગફળી ભાવ રૂપિયા 5910 રહ્યાં, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ

બનાસકાંઠાના ડીસા [ Deesa ] APMCમાં મગફળી ભાવ રૂપિયા 5910 રહ્યાં, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

  • Publish Date - 12:19 pm, Sat, 16 January 21 Edited By: Bipin Prajapati

બનાસકાંઠાના ડીસા [ Deesa ] APMCમાં મગફળી ભાવ રૂપિયા 5910 રહ્યાં, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

 

કપાસ

કપાસના તા. 15-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 6000 થી 3975 રહ્યા.

મગફળી

મગફળીના તા. 15-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 6555 થી 3930 રહ્યા.

ચોખા

પેડી (ચોખા)ના તા. 15-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1720 થી 1200 રહ્યા.

ઘઉં

ઘઉંના તા. 15-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2000 થી 1555 રહ્યા.

બાજરા

બાજરાના તા. 15-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1660 થી 1075 રહ્યા.

જુવાર

જુવારના તા. 12-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 5020 થી 1795 રહ્યા.