જામનગર APMCમાં કપાસના સૌથી વધુ રૂ. 6005 ભાવ બોલાયા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં જૂદા જૂદા પાકના ભાવ

  • Tv9 Webdesk21
  • Published On - 14:32 PM, 5 Jan 2021
Jamnagar APMC has the highest cotton price of Rs. 6005 price quoted,

ગુજરાતમાં કપાસના સૌથી વધુ ભાવ, જામનગર  APMCમાં બોલાયા છે. જામનગર એપીએમસીમાં કપાસના ભાવ 6005 રહ્યાં છે. તો અમરેલીમાં સૌથી ઓછા 3850 ભાવ બોલાયા છે. ગુજરાતની બધી જ APMCના તા.04-01-2021 ના રોજ વિવિધ પાકના ભાવ શુ રહ્યા તે જાણો.

 

કપાસ

જામનગર APMCમાં કપાસના તા.04-01-2021 ના રોજ ભાવ રૂ. 6005 રહ્યાં છે,

મગફળી
મગફળીના તા.04-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 6390 થી 4995 રહ્યા.

 

ચોખા
પેડી (ચોખા)ના તા.04-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2480 થી 2380 રહ્યા.

ઘઉં
ઘઉંના તા.04-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2100 થી 2380 રહ્યા.

બાજરા
બાજરાના તા.04-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1640 થી 1350 રહ્યા.

જુવાર
જુવારના તા.04-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 4685 થી 2840 રહ્યા.