જામનગર APMCમાં કપાસના ભાવ રૂપિયા 6065 રહ્યાં,જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ

જામનગર APMCમાં કપાસના ભાવ રૂપિયા 6065 રહ્યાં, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે.

  • TV9 Webdesk25
  • Published On - 12:52 PM, 24 Jan 2021
In Jamnagar APMC, the price of cotton was Rs. 6065. Find out the prices of different crops

જામનગર APMCમાં કપાસના ભાવ રૂપિયા 6065 રહ્યાં, જાણો જુદા જુદા પાકના ભાવ ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ તે અંગે, ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના પાકોના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

કપાસ

In Jamnagar APMC, the price of cotton was Rs. 6065. Find out the prices of different crops

કપાસના તા. 23-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 6065 થી 3650 રહ્યા

મગફળી

In Jamnagar APMC, the price of cotton was Rs. 6065. Find out the prices of different crops

મગફળીના તા. 23-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 6500 થી 3500 રહ્યા.

ચોખા

In Jamnagar APMC, the price of cotton was Rs. 6065. Find out the prices of different crops

પેડી (ચોખા)ના તા. 23-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1705 થી 1100 રહ્યા.

ઘઉં

In Jamnagar APMC, the price of cotton was Rs. 6065. Find out the prices of different crops

ઘઉંના તા. 23-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2105 થી 1450 રહ્યા.

બાજરા

In Jamnagar APMC, the price of cotton was Rs. 6065. Find out the prices of different crops

બાજરાના તા. 23-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1595 થી 1030 રહ્યા.

જુવાર

In Jamnagar APMC, the price of cotton was Rs. 6065. Find out the prices of different crops

જુવારના તા. 23-01-2021 ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 5150 થી 1700 રહ્યા.