અમરેલી (દામનગર) APMCમાં ગુવારના મહત્તમ ભાવ 3200 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા (vegetables) શાકભાજીનાં ભાવ

અમરેલી (દામનગર) APMCમાં ગુવારના મહત્તમ ભાવ 3200 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા (vegetables) શાકભાજીના ભાવ,ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના શાકભાજીના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.

  • Tv9 Webdesk21
  • Published On - 12:55 PM, 15 Feb 2021
In Amreli (Damnagar) APMC, the maximum price of guar was 3200, find out the prices of different vegetables.
જાણો જુદા-જુદા શાકભાજીના ભાવ

અમરેલી (દામનગર) APMCમાં ગુવારના મહત્તમ ભાવ 3200 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા (vegetables) શાકભાજીના ભાવ,ખેડૂત મિત્રો માટે ગુજરાતના શાકભાજીના APMCના ભાવ વિશેની માહિતી દરરોજ અમે તમને આપીશું.