ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં રસ ધરાવનારા આ પોસ્ટ ખાસ વાંચે, જાણો નોકરીની ઉત્તમ તક અને કેટલો મળશે પગાર

ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં રસ ધરાવનારા આ પોસ્ટ ખાસ વાંચે, જાણો નોકરીની ઉત્તમ તક અને કેટલો મળશે પગાર

October 21, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર વિશેની […]

https://tv9gujarati.com/youth-inspirational-tv9-stories/tourism-and-hosp…ho-ane-karo-aply-182716.html

પર્યટન અને હોસ્પિટલ ક્ષેત્રે નોકરી મેળવવા માગતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર, જાણો, વાંચો અને કરો એપ્લાય

October 21, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે,પર્યટન અને હોસ્પિટલ ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર […]

https://tv9gujarati.com/youth-inspirational-tv9-stories/dhoran-10-12-pas…o-ane-jano-pagar-182647.html ‎

ધોરણ 10-12 પાસ કે સ્નાતક છો? તો તમારા માટે છે આટલી નોકરીઓ, અને જાણો પગાર

October 21, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, રીટેલ ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર વિશેની […]

https://tv9gujarati.com/youth-inspirational-tv9-stories/su-tame-pharma-s…ro-ane-karo-aply-182634.html ‎

શું તમે ફાર્મા ક્ષેત્રે નોકરી કરવા માંગો છો? તો અહીં ક્લિક કરો અને કરો એપ્લાય

October 21, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, ફાર્મા ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર વિશેની […]

https://tv9gujarati.com/youth-inspirational-tv9-stories/it-ane-ites-setr…lase-aatlo-pagar-182625.html

આઇટી અને આઇટીઇએસ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છો? જાણો કેટલી છે નોકરી માટેની તક અને પગાર ધોરણ

October 21, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, આઇટી અને આઇટીઇએસ ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના […]

Agriculture sector ma nokri ni che khas tako laykat anusar malse pagar

એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં નોકરીની છે ખાસ તકો, લાયકાત અનુસાર મળશે પગાર

October 20, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર વિશેની […]

સેલ્સ અને માર્કેટીંગ ક્ષેત્રમાં નોકરીની છે ખાસ તકો, જાણો કેટલી જગ્યા પડી છે ખાલી અને કેટલો મળશે પગાર ?

સેલ્સ અને માર્કેટીંગ ક્ષેત્રમાં નોકરીની છે ખાસ તકો, જાણો કેટલી જગ્યા પડી છે ખાલી અને કેટલો મળશે પગાર ?

October 20, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે. સેલ્સ અને માર્કેટીંગ ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના […]

ધોરણ 10-12 પાસ કે સ્નાતક છો? તો તમારા માટે છે આટલી નોકરીઓ અને જાણો પગાર

ધોરણ 10-12 પાસ કે સ્નાતક છો? તો તમારા માટે છે આટલી નોકરીઓ અને જાણો પગાર

October 20, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે. ઈન્સુરન્સ ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર વિશેની […]

તમે એન્જિનિયર છો ? તો વાંચો અમારી આ પોસ્ટ અને અજમાવો તમારું નસીબ, મળશે આટલો પગાર

તમે એન્જિનિયર છો ? તો વાંચો અમારી આ પોસ્ટ અને અજમાવો તમારું નસીબ, મળશે આટલો પગાર

October 20, 2020 Tv9 Webdesk21 0

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, એન્જિનિયર ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર વિશેની […]